Tips

Klimaateffectatlas nieuw

Bekijk (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart.
Ga naar Klimaateffectatlas

bollenschema natter

Met deze interactieve tool kun je zelf een bollenschema samenstellen, die past bij jouw werkterrein of probleem.

Lees verder

Hulpmiddel handreiking stresstest

Bekijk het overzicht van organisaties in Nederland die een stresstest uitvoeren.

Lees verder

Platform Samen Klimaatbestendig afbeelding

Het Team Samen Klimaatbestendig helpt in de zoektocht naar praktijkkennis en -ervaring. Lees verder

Aan de slag met Ruimtelijke Adaptatie

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie ontsluit kennis en ervaring op dit gebied en helpt je op weg met Ruimtelijke Adaptatie. De handreiking Ruimtelijke Adaptatie met de stappen Weten, Willen en Werken is een praktisch hulpmiddel voor klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. De handreiking ondersteunt de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, in het kader van het Deltaprogramma.

Weten

Analyse van uw gebied

Kwetsbaarheid

Kansen.tekst

Willen

Formuleren van uw ambitie

Doelen en opgaven.tekst

Strategieën.tekst

Werken

Beleid en uitvoering

Borgen.tekst

Realiseren

Wat doen de overheden aan klimaatadaptatie?

Ondertekening bestuursakkoord klimaatadaptatie

Overheden maken de komende jaren 600 miljoen euro beschikbaar om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Deltaplan

Nederland sneller klimaatbestendig met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Global Commission on Adaptation Group

Mondiaal topkenniscentrum dat ondersteunt met kennis en advies op het gebied van klimaataanpassing

nas

Het kabinet bracht in aanvulling op het Deltaprogramma in 2016 een Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) uit

Vitaal en kwetsbaar5

Tijdens overstromingen raakt de samenleving ontwricht als essentiële voorzieningen beschadigen

paneel 2 voorbeelden regionaal

Biedt een duwtje in de rug bij het versnellen en intensiveren van het lopende proces richting klimaatadaptatie in 12 steden/regio's

F_Street_ARNHEM (1)

Het stimuleringsprogramma ondersteunt bij het integreren van water en klimaat in ruimtelijke (her)ontwikkelingen

kompas

Zicht houden op de voortgang en ter ondersteuning van het leren van elkaar en het tijdig signaleren van ontwikkelingen en belemmeringen

City Deal

In deze City Deal werken publieke en private partners aan doorbraken voor klimaatbestendige steden

NKWK1

De onderzoekslijn Klimaatbestendige stad bevordert kennisontwikkeling en kennisverspreiding

Internationaal

Klimaatverandering houdt zich niet aan grenzen. Internationale afstemming van klimaatadaptatie is daarom van belang

Helpdesk

Met vragen en opmerkingen over ruimtelijke adaptatie of deze website kunt u contact opnemen met de helpdesk