Het Kennisportaal is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Samen maken we Nederland klimaatbestendig.

Tips

Met de tool maak je een bollenschema op maat en krijg je een overzicht van klimaateffecten in jouw gebied.

De atlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

De tool geeft een inschatting van verwachte schadekosten door wateroverlast, hitte en droogte per gemeente in Nederland.

Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad kun je tientallen adaptatiemaatregelen verkennen voor je wijk, straat of terrein.

Aan de slag als