Tips

Stimuleringsprogramma tegel

Ondersteunt bij het integreren van water en klimaat in ruimtelijke (her)ontwikkeling.
Lees verder

Plan Tij

Bezoek de vierde projectentournee van NKWK-KBS in Dordrecht.

Lees verder

Klimaateffectatlas2

Bekijk (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart.
Ga naar Klimaateffectatlas

Groenblauwe netwerken

Bekijk het overzicht van beschikbare ontwerpoplossingen en adaptatiemaatregelen.
Ga naar Groenblauwe netwerken

werksessie (1)

Vraag een bijeenkomst over de klimaatstresstest aan. We bieden die tijdelijk gratis aan.

Lees verder

Hulpmiddel handreiking stresstest

Bekijk het overzicht van organisaties in Nederland die een stresstest uitvoeren.

Lees verder

Aan de slag met Ruimtelijke Adaptatie

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie ontsluit kennis en ervaring op dit gebied en helpt u op weg met Ruimtelijke Adaptatie. De handreiking Ruimtelijke Adaptatie met de stappen Weten, Willen en Werken is een praktisch hulpmiddel voor klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. De handreiking ondersteunt de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, in het kader van het Deltaprogramma.

Weten

Analyse van uw gebied

Kwetsbaarheid

Kansen.tekst

Willen

Formuleren van uw ambitie

Doelen en opgaven.tekst

Strategieën.tekst

Werken

Beleid en uitvoering

Borgen.tekst

Realiseren

Wat doen de overheden aan klimaatadaptatie?

F_Street_ARNHEM (1)

Het stimuleringsprogramma ondersteunt bij het integreren van water en klimaat in ruimtelijke (her)ontwikkelingen

nas

Het kabinet bracht in aanvulling op het Deltaprogramma in 2016 een Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) uit

Vitaal en kwetsbaar5

Tijdens overstromingen raakt de samenleving ontwricht als essentiële voorzieningen beschadigen

kompas

Zicht houden op de voortgang en ter ondersteuning van het leren van elkaar en het tijdig signaleren van ontwikkelingen en belemmeringen

Deltaplan

In 2017 wordt er gewerkt aan een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

City Deal

In deze City Deal werken publieke en private partners aan doorbraken voor klimaatbestendige steden

NKWK1

De onderzoekslijn Klimaatbestendige stad bevordert kennisontwikkeling en kennisverspreiding

Internationaal

Klimaatverandering houdt zich niet aan grenzen. Internationale afstemming van klimaatadaptatie is daarom van belang

Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) nemen het initiatief tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland.

Helpdesk

Met vragen en opmerkingen over ruimtelijke adaptatie of deze website kunt u contact opnemen met de helpdesk

Nieuws