Klimaat in de stad


Er zijn heel veel redenen om bij de aanpak van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te beginnen met de stad. Om te beginnen leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in de steden, voor Nederland is dat zelfs 82 procent. De uitstoot van de broeikasgassen die de klimaatverandering veroorzaken is er hoog, terwijl de door de klimaatverandering te verwachten extreme regenbui of hittegolf er grote fysieke, sociale en economische gevolgen hebben. Tijd dus om de dialoog aan te gaan met de gemeente om van klimaatkennis klimaatkunde te maken.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast