Voorbeeldenboek: "Het klimaat past ook in uw straatje"


De makers van het boek “Het klimaat past ook in uw straatje” hopen met de voorbeelden in het boek anderen te inspireren om met klimaatbestendig inrichten aan de slag te gaan. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten herkenbare - straten zijn telkens vier inrichtingsmogelijkheden uitgewerkt met de bijbehorende kosten en baten. Naast de algemene overeenkomsten die straten van eenzelfde wijktypologie hebben, kunnen er ook lokale verschillen zijn waardoor klimaatadaptatie niet op eenzelfde manier kan worden ingevuld. Het gaat hier om het maaiveldverloop, de bodemopbouw en de grondwaterstanden. Deze omstandigheden kunnen per locatie sterk verschillen, waardoor sommige gepresenteerde oplossingen niet overal direct toepasbaar zijn, een iets andere werking hebben of andere kosten met zich meebrengen. Ook kunnen deze verschillen ertoe leiden dat er juist andere oplossingen mogelijk zijn dan gepresenteerd. Dit boek richt daarom niet op alle gevallen, maar op de veelvoorkomende gevallen.

Dit voorbeeldenboek is een vervolg op het voorbeeldenboek Voor hetzelfde geld klimaatbestendig (Kluck et al., 2016) en op de publicatie Kostenindicaties van klimaatmaatregelen in de stad (SBRCURnet, 2014). In deze publicaties waren respectievelijk drie en één voorbeeld van een woonstraat opgenomen. Dit nieuwe voorbeeldenboek bevat tien praktijkvoorbeelden met klimaatbestendige inrichtingsvarianten. Daarbij behandelt dit boek naast vlakke gebieden ook hellende gebieden, verschillen in doorlatendheid van de bodem en grondwaterstanden.

Daarnaast gaat het boek ook nader in op de mogelijkheden, effecten en baten van het vergroenen van de straat. Vergroenen heeft een aantal voordelen in relatie tot water(overlast) en hittestress, waardoor het een steeds belangrijker element in de inrichting van straat en stad gaat worden.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast