Publieksmonitor Waterpeil


Om te kunnen zorgen dat het waterbewustzijn op peil blijft, is een gedegen inzicht in het waterbewustzijn en de ontwikkelingen daarvan essentieel. Waterpeil is een publieksmonitor waarmee integraal de ontwikkeling van het waterbewustzijn van Nederlanders in kaart wordt gebracht. Waterpeil maakt inzichtelijk of de gekozen uitgangspunten van Ons Water aansluiten op de behoeften en voorkeuren van het publiek.

In 2016 is de eerste themameting uitgevoerd over droge voeten (waterveiligheid, waterwerk in uitvoering). In 2017 de tweede over de beschikbaarheid van zoetwater (wateroverlast, watertekort) en schoon water (waterkwaliteit). Dit spitste zich toe op hoe waterbewust Nederlanders zijn, op risicobewustzijn en zelfredzaamheid, werk in uitvoering en publieke informatiebehoefte.

Het rapport uit 2018 beschrijft de resultaten van de integrale een-meting van Waterpeil. Naast de vaste kern aan vragen over algemeen waterbewustzijn en klimaatverandering die in elke Waterpeil-meting terugkeren, komen alle waterthema’s uit de eerdere twee themametingen aan bod.

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van de Ons Water Leefstijlvinder (www.onswaterleefstijlvinder.nl). Hiermee kunnen gemeenten, waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat effectiever communiceren op het gebied van water en klimaatopgaven, met bewoners en bedrijven in hun beheergebied.