Gouda maakt plan om wateroverlast tegen te gaan


De bodem onder de binnenstad van Gouda daalt al eeuwen. Dat leidt bij veel bewoners tot wateroverlast bij hevige regenbuien en tot vochtproblemen. Om deze overlast te verminderen, heeft de gemeente samen met het waterschap een plan opgesteld. Dit plan heet Gouda stevige stad – Ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Het voorstel is om het waterpeil in de lage delen van de binnenstad met 25 centimeter te verlagen. Het plan is nog niet definitief: bewoners konden er tot 12 april 2020 op reageren.

Waarom dit plan?

De bodem in Gouda blijft dalen en bewoners ervaren steeds meer wateroverlast. Vanaf 2014 hebben de gemeente en het waterschap onderzocht hoe ze de toenemende overlast het beste kunnen aanpakken. Dat hebben ze gedaan in overleg met bewoners en met steun van landelijke kennisinstellingen, de Provincie en Rijkswaterstaat. Uit het onderzoek blijkt dat vochtproblemen en overlast bij regen een stuk minder worden als het grondwaterpeil 25 centimeter lager komt te liggen. Het noorden en oosten van de binnenstad liggen een stuk lager dan de rest. Het plan is daarom om de grondwaterpeil in die delen met 25 centimeter te verlagen.

Wat is het gevolg voor houten paalfunderingen?

Ongeveer dertig gebouwen in het lager gelegen deel van de binnenstad staan op een houten paalfundering. De eigenaren van deze gebouwen moeten door de peilverlaging mogelijk eerder onderhoud uitvoeren aan de fundering. De gemeente en het waterschap stellen in het plan voor om voor die eigenaren een compensatieregeling op te stellen. Eigenaren kunnen daarmee een financiële bijdrage krijgen voor funderingsschade die zonder de peilverlaging niet zou zijn ontstaan. Voor de toekomst willen de gemeente en het waterschap daarnaast onderzoeken hoe ze ook in andere delen van de binnenstad kunnen omgaan met toenemende hoogteverschillen als gevolg van bodemdaling.

Wanneer gaat het gebeuren?

Stel dat het plan doorgaat, dan duurt het nog vijf tot tien jaar voordat de gemeente en het waterschap het peil kunnen verlagen. Want daarvoor moet eerst het watersysteem en de riolering aangepast worden. Het lagere waterpeil komt er daarom op zijn vroegst in 2025.

Contactpersoon

Arianne Fijan
arianne.fijan@gouda.nl


Projectsoort
Adaptatieplan/strategie
Schaal
Gemeente
Thema
Wateroverlast