Waterberging in Crescent Park bij Harderwijk


Aan de rand van de wijk Drielanden in Harderwijk is een nieuw park aangelegd: het Crescent Park. In dit park komen recreëren en ruimte voor de natuur samen met waterberging.

Wat was de aanleiding?

Om extreme neerslag op te kunnen vangen, was er een waterberging in de buurt van de nieuwe wijk Drielanden nodig. Uiteindelijk hebben de gemeente en het Waterschap Vallei en Veluwe ervoor gekozen om de waterberging te combineren met recreatie en ruimte voor de natuur. Het resultaat is het Crescent Park.

Hoe ziet het park eruit?

In het Crescent Park ligt een grote regenvijver, die dienst doet als waterberging bij hevige regenbuien. Hierdoor heeft ook de omgeving van het park minder met wateroverlast te maken. Midden in de regenvijver ligt een groot speeleiland. Een vlonderbrug verbindt het eiland met de rest van het park, en in het park is een wandelpad aangelegd van bijna vier kilometer. Er komen veel verschillende bomen en planten in het park. Verder vind je er een oeverzwaluwwand, een ijsvogelbroedwandje en een insectenhotel.

Wat wil de gemeente ermee bereiken?

Het Crescent Park is primair bedoeld als waterberging, maar naast het tegengaan van wateroverlast is ook aan de volgende thema’s gedacht:

  • Waterkwaliteit en droogte: bij droogte is het belangrijk dat er steeds nieuw water wordt aangevoerd, zodat de waterkwaliteit goed blijft. Bij stilstaand water is dat niet het geval. Het oorspronkelijke wateroppervlak van de regenvijver is daarom verkleind, zodat ook bij droogte genoeg nieuw water wordt aangevoerd. Ook is de vorm van de vijver aangepast, zodat er geen ‘dode hoeken’ ontstaan waarin de stroming stilvalt. Daarnaast zijn de oevers natuurvriendelijk aangelegd, zodat er veel planten op kunnen groeien. Die voorkomen onder andere dat er bij droogte te veel fosfor in het water komt.
  • Biodiversiteit: er is een broedwand aangelegd voor Oeverzwaluwen en er zijn verschillende plasdrasgebieden waar veel vogelsoorten veilig een nest kunnen bouwen.
  • Hittestress, bij zowel mens als dier: er is een hondenstrand aangelegd en langs de randen van het park zijn verschillende (wandel)paden, omringd met bomen.
  • Recreatie: er zijn verschillende speellocaties voor kinderen, die bij verschillende waterstanden steeds net even anders zijn. Er zijn wandelpaden en er is een hondenstrand.
  • Duurzaam bouwen: het park is grotendeels aangelegd met elektrische machines.

Bijzonderheden?

De gemeente heeft verschillende inloopavonden georganiseerd tijdens de voorbereiding van het voorlopige ontwerp. Tijdens deze avonden liet de gemeente verschillende ontwerpen zien aan bewoners en belangstellenden. Uit die ontwerpen mochten zij een keuze maken. Ze hebben toen gekozen voor de ontwerpvariant van een park met één eiland met uitkijktoren. Dat werd het voorlopig ontwerp. De gemeente vroeg de inschrijvers om dit ontwerp als uitgangspunt te gebruiken en wilde vooral verrast worden. Het meest verrassende ontwerp kwam van het gezamenlijke ontwerp van VIC Landscapes en Hoornstra-Ophof. Dat kwam door de vele extra elementen, zoals de oeverzwaluwenwand, de ijsvogelwand, het obstacle run parcours en de keuze voor elektrische machines bij de aanleg.

Leerpunten

Door bewoners al in een vroeg stadium bij het project te betrekken, vergroot je het draagvlak. De bewoners waren enthousiast en kwamen ook zelf met goede ideeën. Dankzij deze samenwerking is er echt een park voor de omgeving ontstaan, met voor ieder wat wils.

Contactpersoon

Dyanne van Summeren
Gemeente Harderwijk
d.vansummeren@harderwijk.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Harderwijk, VIC Landscapes, Hoornstra-Ophof, Waterschap Vallei en Veluwe & bewoners
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast