Meer ruimte voor water in Harderwijkse wijk Stadsdennen


In de wijk Stadsdennen in Harderwijk heeft de gemeente een infiltratieriool aangelegd. Dat is een apart riool voor regenwater, dat het water langzaam in de bodem laat zakken. Zo komt het regenwater niet in het afvalwaterriool terecht. Daarnaast benut je met een infiltratieriool de sponswerking van de bodem. Water zakt via het infiltratieriool in de bodem en wordt zo langer vastgehouden in het gebied. De grond kan daardoor beter tegen langdurige droogte. In deze wijk zijn ook wadi’s aangelegd, die overvloedig regenwater tijdelijk opvangen en zo wateroverlast voorkomen. Het opgevangen water in de wadi’s zakt ook langzaam in de bodem.

Wat was de aanleiding voor deze maatregel?

Het gebied moest opnieuw ingericht worden door een hoge parkeerdruk en een onveilige verkeerssituatie. De gemeente heeft aan bewoners gevraagd om mee te denken over de herinrichting van de straten. De gemeente wilde meteen ook het riool verbeteren, en daarbij het hemelwater afkoppelen om wateroverlast te voorkomen. Omdat de bodem in dit gebied een hoge infiltratiecapaciteit heeft, koos de gemeente voor een infiltratieriool in plaats van een hemelwaterriool. Zo gaat het regenwater niet naar een sloot of vijver, maar zakt het in de grond.

Wat wil de gemeente hiermee bereiken?

Met dit project scheidt de wijk Stadsdennen regenwater van het minder schone huishoudelijk afvalwater. Het regenwater wordt dankzij het infiltratieriool vastgehouden in het gebied. Hierdoor wordt de sponswerking van de bodem beter benut, wat kan helpen tegen verdroging van de grond in droge periodes. Daarnaast is het duurzamer om regenwater apart te houden van afvalwater. Rioolzuiveringsinstallaties hoeven minder water te zuiveren en kunnen efficiënter werken. Dit bespaart energie en kosten. Het project draagt zo bij aan een klimaatrobuuster en duurzamer Harderwijk.

Hoe heeft de gemeente samengewerkt met buurtbewoners?

In het projectteam hebben bewoners samen met adviseurs van de gemeente nagedacht over de nieuwe inrichting van de straten. De bewoners wilden vooral een veilige straat. Daarnaast konden ze er in het begin van het project voor kiezen om hun afvoer van de daken en een deel van hun voortuin af te koppelen. Zo zou ook het water dat in hun tuin valt, terechtkomen in het nieuwe infiltratiesysteem. Vanwege de benodigde extra werkzaamheden in de voortuinen hebben de bewoners niet voor afkoppelen gekozen. Alleen het regenwater dat wegspoelt via het wegdek komt daarom in het infiltratieriool terecht.

Leerpunten of bijzonderheden?

Het is erg lastig om aan ieders wensen te voldoen bij de herinrichting van een straat, en om bewoners bewust te maken van het belang van klimaatadaptatie. Bewoners willen vaak een veilige weg en parkeerplaatsen, het liefst voor de deur. Als er geen wateroverlast in de straat is, zien mensen niet wat het voordeel is van regenwater afkoppelen. Toch probeert de gemeente Harderwijk bij nieuwe herinrichtingen van straten steeds meer om zowel de wensen van de bewoners als klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen.

Contactpersoon

Dyanne van Summeren
Gemeente Harderwijk
d.vansummeren@harderwijk.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Harderwijk & Waterschap Vallei en Veluwe
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast