Raadhuisplein Oldebroek en omgeving afgekoppeld van riool


Bewoners van de Van Asch van Wijcklaan zagen het elke keer opnieuw: ‘Als het hard regent, verandert onze straat in een beek’. Ook andere straten in de omgeving van het Raadhuisplein in Oldebroek hadden veel te maken met wateroverlast. Omdat het gemeentehuis en het Raadhuisplein gerenoveerd moesten worden, was het daarom een logische stap om meteen ook maatregelen te nemen tegen deze wateroverlast. Het hele gebied is daarom afgekoppeld van het riool.

Wat was de aanleiding?

Niet alleen het gemeentehuis en het Raadhuisplein moesten worden aangepakt. Ook het wegdek rondom het Raadhuisplein was aan vervanging toe en de bomen op en rond het plein stonden niet allemaal op een goede plek. Daarom lag het voor de hand om het gebied om het Raadhuisplein heen ook aan te pakken.

Wat wil de gemeente bereiken?

De gemeente wil van het Raadhuisplein en de straten eromheen een mooi, samenhangend en fijn leefgebied maken. Dat betekent ook dat de bewoners niet meer te maken krijgen met wateroverlast.

Hoe is het gebied afgekoppeld?

Het gemeentehuis, het Raadhuisplein en de wegen eromheen zijn afgekoppeld van het afvalwaterriool. Regenwater dat op het plein valt, stroomt naar een grote wadi, midden op het plein. Dit is het groene hart van het Raadhuisplein geworden. Met twee bruggetjes kunnen bezoekers van het gemeentehuis over de wadi naar de ingang lopen. Zo zien bezoekers ook wat voor effect een wadi kan hebben. Daarnaast heeft de gemeente onder de Van Asch van Wijcklaan een regenwaterriool laten aanleggen. Het regenwater dat op de verhardingen valt, loopt via het regenwaterriool naar een watergang in de buurt. Op dit riool is de verharding van de wegen en de helft van de daken aangesloten.

Bijzonderheden?

Bijzonder aan dit project is dat er veel partijen bij betrokken zijn geweest. Inwoners, ambtenaren en de politiek hebben allemaal meegedacht over het ontwerp.

Contactpersoon

Johan Smelt
Gemeente Oldebroek
JSmelt@oldebroek.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Oldebroek & bewoners
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast