Hoogtij │ Hoe we in de verstedelijkingsopgave tijdig kunnen anticiperen op de nijpende gevolgen van de klimaatcrisis


In zijn afstudeeronderzoek aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst geeft Freek van Riet een visie op de toekomst voor de verstedelijkingsopgave in Nederland. Met behulp van veel afbeeldingen laat Van Riet zijn ideeën over de toekomst van Nederland zien. De centrale vraag in zijn onderzoek luidt hoe Nederland nu al om kan gaan met verstedelijking als de zeespiegel met drie meter stijgt in 2100. Van Riet voerde verschillende analyses uit van het verstedelijkte landschap en ontwikkelde strategieën voor vier plekken in Nederland: Scheveningen, Krimpen aan de Lek, Arnhem en de snelwegverbinding tussen Rotterdam en Arnhem. Voor elk gebied bedacht hij een andere strategie: aanvallen, verdedigen, terugtrekken en verbinden. Voor Scheveningen gold bijvoorbeeld een aanvalsstrategie. Daarbij zou Scheveningen een dubbele rij duinen krijgen om beschermd te blijven tegen de zee. Van Riet sluit af met een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld om de gevolgen van klimaatverandering in alle lagen van de maatschappij te onderzoeken.