Leren en spelen in Groenblauw Park in Beneden-Leeuwen


Toen een oud schoolgebouw in Beneden-Leeuwen werd gesloopt, besloot de gemeente er een groenblauw park te maken. Dit park is een trekpleister voor alle bewoners: zowel jong als oud. Door het open karakter van het park kunnen de kinderen van de nieuwe school, die naast het park is gebouwd, dagelijks gebruik maken van dit park. Het park kan veel regenwater bergen en geeft verkoeling tijdens warme dagen.

Wat was de aanleiding voor het aanleggen van het park?

De gemeente West Maas en Waal wil de klimaateffecten in haar dorpen aanpakken, ook in het dorp Beneden-Leeuwen. In 2018 werd in dit dorp een nieuw schoolgebouw gebouwd, het integraal kindcenter (IKC). In dit IKC kwamen verschillende scholen en een kinderdagverblijf terecht. Toen het oude schoolgebouw ernaast zou worden gesloopt, bedacht de gemeente een plan voor een groenblauw park voor de buurt en voor de nieuwe school.

Hoe is het park ontworpen?

De gemeente werkte het plan verder uit samen met de partijen rondom het oude schoolgebouw. Dit zijn het IKC, de brandweer en horecapartijen. Ook betrok de gemeente de bewoners uit de buurt. Via bewonersavonden konden zij meedenken en wensen inbrengen. Zo ontstond er het plan om een open park te maken waar bewoners en schoolkinderen kunnen verblijven en spelen. De school kan het park gebruiken tijdens lesuren: het heeft een beweegveldje en een buitenlokaal. En buiten schooltijd kunnen bewoners uit de buurt gebruikmaken van deze plekken.

Park Beneden Leeuwen

Hoe helpt het park tegen de klimaateffecten?

Uit de stresstest van de gemeente blijkt dat het dorp Beneden-Leeuwen erg gevoelig is voor extreme hitte, droogte en wateroverlast. Het oude schoolplein en schoolgebouw zorgden voor veel verharding: 5.000m2. Door de sloop van het gebouw kon deze verharding plaatsmaken voor een groen en schaduwrijk park. Daarnaast maakte de gemeente een grote geul in het park die regenwater kan bergen en vertraagd afvoert. Er stroomt alleen water naar de geul bij een regenbui. Op andere momenten staat de geul droog en kunnen de kinderen er spelen. Het regenwater dat op het dak van het nieuwe schoolgebouw valt, loop over het schoolplein via gootjes met maaskeien naar de geul. Het zichtbare water is een leuk en natuurlijk speelelement voor kinderen.

Medewerker van de school: “Het uiteindelijke resultaat is meer dan bevredigend geworden. Het schoolplein is open en wordt alleen gescheiden door een ‘grens’ van boomstammen. Regelmatig trekken de klassen het park in om daar lessen te volgen. En de houtsnippers, boombanken, speelheuveltjes, watergootjes en hutjes van wilgentenen geven het gebied een natuurlijke uitstraling”.

Video: In deze video zie je het park toen het net was aangelegd.

Leerpunten van de gemeente

De gemeente heeft iedereen op een gelijkwaardige manier benaderd en betrokken bij het project. De wensen die ze ophaalde, heeft ze zoveel mogelijk een plek gegeven in het ontwerp. Dit betekende dat partijen soms ook wat wensen moesten inleveren. Zo wilde de horeca geen parkeerplaats voor leraren voor hun terras. Om dat op te lossen, hebben de horeca en de school afgesproken dat de leraren en de ouders nu op de parkeerplaats van de horeca mogen parkeren. Doordat iedereen gelijkwaardig was in het proces en de partijen samen naar oplossingen zochten, lukte het om bijna alle wensen in te vullen. Ook nu het park af is, overleggen de partijen nog steeds goed met elkaar. Het project is daardoor meer dan geslaagd.

Contactpersoon

Martijn Timmermans
Gemeente West Maas en Waal
mtimmermans@westmaasenwaal.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente West Maas en Waal & SPOM West Maas en Waal
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast