Klimaatadaptatie van praktijk tot standaard

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
RWS Het Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad
Omschrijving

Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering in Nederland is het van belang onze manier van handelen aan te passen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) zijn programma's die deze transitie willen bevorderen.

NEN, NAS en DPRA willen de samenwerking tussen publieke en private partijen versterken bij de ontwikkeling van standaarden, richtlijnen, handreikingen, protocollen en andere relevante werkmethoden voor klimaatadaptatie. Hierbij staat het spectrum van praktijkervaring tot standaard centraal. De voorbereiding van de sessies gebeurt in nauwe samenwerking met CROW en SBRCURnet.

Informatiemiddag 12 oktober: Van praktijk tot standaard

Standaardisatie rond klimaatadaptatie moet voortkomen uit de combinatie van kennis en praktijkervaring en kan alleen ontstaan als de (lerende) praktijk er door geholpen wordt. In de bijeenkomst zoeken we naar nationale mogelijkheden om die lerende processen samenhang te geven en te versterken. Outline voor het middagprogramma:

  • De nationale samenwerking van standaardisatieorganisaties, opdrachtgevers en belanghebbenden
  • Workshops rondom diverse klimaateffecten

Het programma wordt eind augustus bekend gemaakt.

Kosten

Deelname aan deze informatiemiddag is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij no-show zijn wij gehouden u € 35,- administratie- en reserveringskosten in rekening te brengen.

Meer informatie

Voor vragen over de organisatie en/of het programma kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, Business Development (015) 2 690 334 en Erica Fritse, Milieu en Maatschappij (015) 2 690 303 of mm@nen.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor de 12 oktober bijeenkomst kan tot 10 oktober!

Wilt u inschrijven of heeft u vragen over uw registratie? Neem contact op met NEN Evenementen

Telefoonnummer: (015) 2 690 422

E-mailadres: evenementen@nen.nl