Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Utrecht
Omschrijving

In het Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten gaat Platform31 samen met Wageningen Environmental Research (Alterra), Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen, de Bouwcampus aan de slag met werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen. Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen zij u van harte uit voor de bijeenkomst op 29 maart, waarin ze het actieprogramma samen met u vorm en inhoud geven.

In het actieprogramma willen ze een praktijk gedreven aanpak opzetten met de volgende doelen:

  1. de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen creëren voor individuele, concrete bouwopgaven (adaptatieprojecten);
  2. algemene lessen trekken uit deze adaptatieprojecten die breed toepasbaar zijn in de uitvoering van de totale bouwopgave in Nederland.
  3. deze lessen verspreiden en verankeren in het beleid en werkwijzen van gemeenten en andere betrokken partijen zodat klimaatadaptatie een integraal onderdeel gaat uitmaken van de bouwopgaven.

Zij zijn op zoek naar gemeenten die met een adaptatieproject mogelijk willen deelnemen aan het actieprogramma. Op 29 maart zoomen ze onder andere in op de volgende vragen:

  • Hoe kan een praktijk gedreven aanpak enerzijds de betrokken adaptatieprojecten helpen bij het behalen van de klimaatadaptieve doelen en anderzijds lessen opleveren voor de totale bouwopgave in Nederland?
  • Welke belangrijke thema’s en opgaven moeten aan de orde komen?
  • Welke (andere) partijen moeten we betrekken om de programmadoelen te behalen?

Daarnaast bieden ze u uiteraard de gelegenheid om uw eigen vragen in te brengen.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Platform31.