Symposium lokale hitteplannen

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Amersfoort
Doelgroep
  • GGD-vertegenwoordigers
  • Gemeentelijke ambtenaren klimaatadaptatie, gezondheid en ouderenzorg
  • Maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de VWS-actieprogramma’s ‘Een tegen eenzaamheid’, ‘Langer thuis’ en ‘Alles is gezondheid’ en 'Operatie Steenbreek'
  • Belangstellenden van kennisinstituten en andere overheden
  • Belangstellenden uit het bedrijfsleven
Omschrijving

De NAS nodigt je uit voor het symposium over lokale hitteplannen op dinsdagmiddag 8 oktober in Amersfoort.

De kans op meer en langere hitteperiodes neemt significant toe, tot wel drie keer zo vaak in 2050. Tegelijkertijd neemt het aantal eenzame ouderen van 75 jaar of ouder ook toe: van 700.000 tot 1,3 miljoen in 2050. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van hitte. In stedelijk, versteend gebied is de hitte veel hoger, tot wel 8 graden. Vanwege de verdichting in de woningbouw zal dit ‘hitte-eiland’-effect verder toenemen.

Het is belangrijk om op lokaal niveau de aandacht voor dit thema te vergroten en acties te ondernemen. Dat kan onder meer door het opstellen van een lokaal hitteplan. In februari 2019 is de handreiking lokale hitteplannen opgesteld. In 2020 worden gemeenten geacht in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie een lokale aanpak ontwikkeld te hebben voor de gevolgen van klimaatverandering en ernaar te handelen. Een lokaal hitteplan kan deel uitmaken van deze aanpak.

De bijeenkomst vindt plaats tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid en wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het NAS-programmateam.

Reserveert u deze middag alvast? Na de zomer volgt het programma met het aanmeldingsformulier.