Symposium lokale hitteplannen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
De Mariënhof in Amersfoort
Doelgroep
  • GGD-vertegenwoordigers
  • Gemeentelijke ambtenaren klimaatadaptatie, gezondheid en ouderenzorg
  • Maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de actieprogramma’s ‘Een tegen eenzaamheid’, ‘Langer thuis’, ‘Alles is gezondheid’ en 'Operatie Steenbreek'
  • Belangstellenden van kennisinstituten en andere overheden
  • Belangstellenden uit het bedrijfsleven
Omschrijving

Het NAS-team nodigt je uit voor het symposium over lokale hitteplannen op dinsdagmiddag 8 oktober in Amersfoort.

De kans op meer en langere hitteperiodes neemt significant toe. Vergeleken met nu krijgen we in 2050 drie keer zo vaak te maken met hoge temperaturen. Tegelijkertijd neemt het aantal eenzame ouderen van 75 jaar of ouder toe: van 700.000 naar 1,3 miljoen. Zij zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van hitte. In stedelijk, versteend gebied is het veel warmer dan buiten de stad; het verschil kan oplopen tot wel 8 graden. Vanwege de verdichting in de woningbouw zal dit hitte-eiland-effect verder toenemen.

Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland roepen gemeenten op om werk te maken van lokale hitteplannen, gericht op de kwetsbare mensen in de wijken. In februari 2019 verscheen de handreiking lokale hitteplannen, op initiatief van het team Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Op dinsdag 8 oktober zetten we een volgende stap, tijdens het nationaal symposium over lokale hitteplannen.

Wat zijn de doelen van dit symposium?

  • Kennisdeling over de aanpak van hitte
  • Versterking van de samenwerking in de aanpak van hitte
  • Een toename van gemeenten die een lokaal hitteplan opstellen en uitvoeren

Reserveer 8 oktober in je agenda! Vanaf 13:00 uur (inloop) ben je welkom. Om 17:00 uur sluiten we af met een borrel. Na de zomer volgt het programma met het aanmeldingsformulier.

Het symposium vindt plaats tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid en wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het NAS-programmateam.

Meer informatie

Vragen? Stuur een mail naar NAS@MinIenW.nl, onder vermelding van 'Symposium lokale hitteplannen'.