NKWK conferentie 5 jaar NKWK: opbrengsten en ontwikkelingen

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Delft
Omschrijving

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) werken ruim veertig partijen samen aan onderzoek en praktijktoepassingen voor een veilige en leefbare delta. Tijdens deze lustrum-conferentie wordt er gericht op de resultaten van al dit onderzoek. Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om ook resultaten in de praktijk te bekijken: de tweede helft van het programma bestaat volledig uit excursies.

De organisatie is dit jaar in handen van Rijkswaterstaat en Staf Deltacommissaris, in samenwerking met de TU Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Het programma zal eind maart verschijnen op https://waterenklimaat.nl/conferentie/.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf eind maart op waterenklimaat.nl/conferentie/.


5 jaar NKWK