Save the date - Informatiebijeenkomst onderzoek watervraag stedelijk gebied

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Amersfoort
Doelgroep

Professionals klimaatadaptatie bij gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Omschrijving

Wat is de invloed van klimaatverandering op de watervraag en het wateraanbod in stedelijk gebied? Royal HaskoningDHV heeft daar in opdracht van DPRA onderzoek naar gedaan, voor de jaartallen 2050 en 2085. Ook heeft dit ingenieursbureau onderzocht welke invloed klimaatadaptatiemaatregelen hebben op de watervraag en het wateraanbod. Welke invloed heeft meer groen bijvoorbeeld op watervraag en -aanbod? En waterdoorlatende verharding? Wat gebeurt er met de watervraag als er meer oppervlaktewater is in stedelijk gebied? En hoeveel schade kun je voorkomen met grondwaterpeilbeheer?

Meer informatie

Noteer deze datum alvast in je agenda! Programma en aanmelding volgen later.