Klimaatwerking in uitvoering │ Klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:00 tot
Locatie
Online
Omschrijving

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot schade door wateroverlast, dalende grondwaterstanden, problemen met funderingen, schade aan stedelijk groen en gezondheidsproblemen door hittestress. Heel belangrijk dus om steden klimaatbestendig in te richten. Dit webinar gaat over het programma Klimaatwerk in Uitvoering. Dit programma wil praktische richtlijnen en hulpmiddelen opstellen voor beheerders en aannemers van de openbare ruimte, water en groen: hoe richt je de buitenruimte regen- en hittebestendig in? Tijdens het webinar komen verschillende oplossingen van waterbergende wegen en infiltrerende bestrating aan bod, en krijg je een inkijkje in twee mooie projecten.

Tijdens het webinar kun je vragen stellen aan de sprekers.

Aanmelden

Je kunt je voor het webinar aanmelden via de site van webinartv.nl. Daar vind je ook meer informatie over het programma.