Derde uitgave StraaDkrant: betrek bewoners bij de straaD, ieder op zijn eigen manier

StraaDkrant 3 geeft handvatten voor gerichte communicatie naar bewoners over het klimaatbestendig inrichten van onze leefomgeving. Het draait hierbij om het begrijpen, bereiken en in beweging brengen van bewoners. En soms blijkt 'klimaat' het verboden woord in je verhaal.

Deze uitgave beantwoordt vragen over het betrekken van bewoners bij de StraaD: Hoe verleiden we onszelf en anderen om onze stad klimaatbestendig in te richten? Hoe kunnen we elkaar ertoe bewegen om maatregelen op eigen terrein te nemen? Hoe enthousiasmeren we anderen? Hoe spreken we anderen aan in hun taal?

Download de derde uitgave van de StraaDkrant (pdf, 4.4 MB).

Lees ook de vorige edities van StraaDkrant:

StraaDkrant 1 en StraaDkrant 2


StraaDkrant