Congres hittestress

SAVE THE DATE
Maandag 25 juni 2018, 10.00-17.00 uur
Congres Hittestress in het 1931 Congrescentrum in ’s Hertogenbosch

Wat weten we over hittestress? Wat doet hitte met onze gezondheid? Komen er meer pollen en insecten? Wat betekent hitte voor de land- en tuinbouw? Biedt hitte ook kansen? Hoe gaan we om met nieuwe dier- en plantensoorten? Wat kunnen we leren van Zuid-Europese landen? Zijn airco’s erg?

Deze vragen – en nog veel meer! – komen aan bod tijdens het Congres Hittestress in 1931 Congrescentrum in ’s Hertogenbosch. Kom ook!

Noteer 25 juni in je agenda en meld je aan via het formulier. De definitieve uitnodiging en het programma volgen te zijner tijd.

Doe mee!

Wil je meewerken aan het programma van het Congres Hittestress? Dat kan! Organiseer een masterclass over jouw ideale maatregel tegen hittestress. Werf deelnemers voor je onderzoek of project. Of presenteer je innovatie. Wij zijn zeer benieuwd naar jouw bijdrage! Stuur een mail, inclusief een korte
omschrijving van wat je wilt doen.

Heb je juist een vraag over hittestress? Is er een onderwerp dat absoluut ter sprake moet komen tijdens het congres? Ook dat willen we graag weten.

Het Congres Hittestress is een initiatief van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).