Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Sneller aan de slag

Het Deltaprogramma voor 2018 is op Prinsjesdag 2017 verschenen en bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.  Ga naar het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Lees meer over de aanleiding en achtergrond in de speciale uitgave van Deltanieuws.

Hoe begin ik

Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities. Het kennisportaal biedt hulpmiddelen aan om werk te maken van deze ambities.

Ambities

Het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel van een stresstest. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie stelt hiervoor een gestandaardiseerde stresstest op, die op 1 januari 2018 beschikbaar is. De stresstest wordt op deze pagina gepubliceerd en bevat een update van de eerder gepubliceerde Handreiking (pdf, 926 kB). U kunt nu al starten met behulp van de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van uw regio, wijk of straat, voor de risicodialoog en het opstellen van beleid en actieplannen. Bekijk hoe de klimaateffectatlas werkt in de animatie.

Deltaplan Nieuws

Meer Deltaplan Nieuws

Deltaplan Agenda

Datum Evenement
20 september Nationale Groendag 2017
25 september Landschapstriënnale 2017
23 - 27 oktober Dutch Design Week
30 oktober De Dag van de Stad
30 oktober - 3 november Amsterdam International Water Week
2 november Deltacongres 2017
12 december Ontwerpen aan Ruimte en Water

Achtergrondinformatie

Verslag Rondetafelgesprekken (pdf, 6.7 MB) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, 7 maart en 9 maart

Verslagen Regiobijeenkomsten Noord, Noordwest, Oost, Zuid en Zuidwest

Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Meer achtergrondinformatie


Documenten en links