Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Sneller aan de slag

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.  Ga naar het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Lees meer over de aanleiding en achtergrond in de speciale uitgave van Deltanieuws.

Hoe begin ik

Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities. Het kennisportaal biedt hulpmiddelen aan om werk te maken van deze ambities.

Ambities

Het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel van een stresstest. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie heeft hiervoor een gestandaardiseerde stresstest opgesteld. U kunt nu al starten met behulp van de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van uw regio, wijk of straat, voor de risicodialoog en het opstellen van beleid en actieplannen. Bekijk hoe de klimaateffectatlas werkt in de animatie.

Deltaplan Nieuws

Meer Deltaplan Nieuws

Achtergrondinformatie

Verslag Rondetafelgesprekken (pdf, 6.7 MB) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, 7 maart en 9 maart

Verslagen Regiobijeenkomsten Noord, Noordwest, Oost, Zuid en Zuidwest

Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Meer achtergrondinformatie


Documenten en links

Hulpmiddel handreiking stresstest

Het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ontwikkelde in 2017 in samenwerking met een groot aantal partijen een gestandaardiseerde stresstest.