Voorbeeldenboek: "Voor hetzelfde geld klimaatbestendig"


In samenwerking met verschillende gemeenten hebben onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam voor een aantal veelvoorkomende straatbeelden laten zien dat een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte niet duurder hoeft te zijn dan een traditionele inrichting. Dit is gebaseerd op nauwkeurige schattingen van aanleg- en beheerkosten van recent uitgevoerde projecten. ‘Voor hetzelfde geld klimaatbestendig’ is daarmee de centrale boodschap in deze publicatie. Het toont de mogelijkheden van eenvoudige klimaatbestendige inrichtingen.

Met dit voorbeeldenboek laat men zien hoe een straat klimaatbestendig in te richten is, wat een dergelijke inrichting kost, en rekenen we voor wat het oplevert. Voor drie karakteristieke – en voor veel gemeenten herkenbare – straten zijn vier inrichtingsmogelijkheden uitgewerkt, voorzien van de kosten en baten van de inrichting. Naast de investeringskosten zijn de onderhoudskosten en kosten van eventuele waterschade meegenomen over een lange periode. Door iedere inrichtingsvariant op deze manier door te rekenen, is een goed beeld verkregen van de totale kosten en onderlinge verschillen tussen de varianten. Hiermee ontstaat bovendien meer inzicht in de efecten van bepaalde inrichtingskeuzes, zodat beleidsmedewerkers, ontwerpers, beheerders en andere deskundigen straks betere afwegingen kunnen maken.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Hitte, Wateroverlast

Documenten