AtelierOOST klimaatadaptatie


Het klimaat verandert. Dat betekent vaker extreme neerslag (pieken) en extreme droogte als we het hebben over water. Dit heeft invloed op het watersysteem, op de landbouw en natuur, maar ook op de inrichting en het leven in de stad (oa. veiligheid). Ook hitte is een toenemend probleem. Met name tijdens hittegolven kan het in dichtbebouwde stadsdelen tot 10 graden warmer zijn dan gebieden buiten de stad. Dit wordt in de toekomst alleen maar erger. Wind is ook een aandachtspunt. Windhinder kan zorgen voor een onaangenaam stadsklimaat. Anderzijds zijn windstromen tijdens hete periodes belangrijk voor de ventilatie van de stad. Interessant aanpalend domein in het krachtenveld is “veiligheid” > code rood, weeralarm, overstromingen, evacuatieroutes. Het gaat AtelierOOst erom dat er nagedacht wordt over het toekomstbestendig maken van de stad, op zo’n manier dat veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit worden versterkt. En daarbij: het klimaatvraagstuk aangrijpen om steden niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker te maken. Het koppelen van vraagstukken over klimaat aan vraagstukken over de inrichting van de openbare ruimte. Dat is de kern.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast