De impact van klimaatverandering op kritieke weersomstandigheden op luchthaven Schiphol (UK)


Schiphol Mainport en zijn netwerk van internationale verbindingen zijn van essentieel belang voor de economische positie van Nederland in Europa. Vanwege haar ligging vlakbij de zee en 4 ‐ 6 m onder de zeespiegel in de Haarlemmermeer, zijn de luchthaven en haar omgeving kwetsbaar voor veranderingen in ons klimaat. De luchthaven operatie is daarnaast erg gevoelig voor kritieke weersomstandigheden zoals mist, intensieve neerslag en hevige wind. Deze omstandigheden leiden tot een verlies in de beschikbare luchthavencapaciteit en als niet op tijd voorspelt tot extra vertragingen in het luchtruim. Bovendien heeft dit slechte weer een grote impact op de luchtvaartveiligheid.

Een duurzame en veilige operatie van de luchthaven, nu en in de toekomst, vereist betrouwbare weersinformatie op lokale schaal. Als gevolg van klimaatverandering verwachten we dat ook de variabiliteit van het weer op de luchthaven en de frequentie en intensiteit van kritieke weersomstandigheden zullen veranderen, maar een precieze kwantificering daarvan ontbreekt. Onze huidige weer‐ en klimaatmodellen zijn niet goed in staat om deze veranderingen met voldoende nauwkeurigheid te bepalen.

De belangrijkste doelstelling van dit project is daarom het verstrekken en demonstreren van het volgende generatie weer‐ en klimaatmodel HARMONIE. Dit is een nieuw model dat beter geschikt lijkt om het effect van klimaatverandering op lokale kritieke weersomstandigheden op de luchthaven te kwantificeren en te begrijpen. Bovendien zal kennis uit dit project worden gebruikt om de kwaliteit van onze huidige en toekomstige weersvoorspellingen te verbeteren.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Wateroverlast