Aan de slag met de klimaatscan


Om waterrobuust en klimaatbestendig te handelen binnen uw gemeente is een goede analyse van het plangebied belangrijk. Als hulpmiddel voor deze analyse wordt in veel gevallen een scan naar klimaatbestendigheid uitgevoerd. In een klimaatscan, ook wel stresstest genoemd, wordt informatie verzameld over kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast geeft een klimaatscan inzicht in geschikte adaptatiemaatregelen.


Results appeared on
Project type
Onderzoek