Handreiking Duurzaamheid in het MIRT – thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie


Het is nodig om bij nieuwe gebieds- of infrastructurele opgaven al heel vroeg in het proces rekening te houden met het klimaat. Het vroegtijdig meenemen van energie en klimaat in gebiedsprocessen maakt het mogelijk om (meekoppel)kansen te benutten en risico’s te voorkomen.

Gezien de urgentie die gepaard gaat met klimaatverandering, hebben de thema’s duurzaamheid en klimaatadaptatie een prominente plek gekregen in de Spelregels van het MIRT (in november 2016 vastgesteld door de Tweede Kamer). Deze handreiking geeft aan hoe en met welke maatregelen projecten duurzaam en klimaatbestendig gerealiseerd kunnen worden.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast