Nederlandse steden en hun ondergrond


De betekenis van het natuurlijk systeem van bodem, water en groen voor ruimtelijk beleid, stedenbouw, en klimaatadaptatie wordt in toenemende mate onderkend. Steeds meer gemeenten en waterschappen werken samen om hun kennis en expertises over het natuurlijke systeem samen te brengen.

Deze kennis is echter moeilijk toegankelijk voor mensen die niet goed thuis zijn in deze vakgebieden. Dat komt mede doordat gegevens over bodem en ondergrond onder veel steden ontbreken, en ook doordat de informatie veelal technisch, verspreid en moeilijk toegankelijk is. Ook ontbreekt het vaak aan een goed inzicht over welke informatie relevant is. Tenslotte is sprake van een gebrek aan kennis en goede voorbeelden over de manier waarop de informatie geïntegreerd kan worden.

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ geeft voorbeelden van vier voorlopers: Amersfoort, Culemborg, Haarlem en Middelburg. De steden tonen een manier, waarop de rol van het natuurlijk systeem in ruimtelijke plannen en beleid een forse impuls kan krijgen. Hierbij worden ze ondersteund door hun waterschap. Het testboek is een opmaat voor een boek met meerdere  Nederlandse voorbeeldsteden, die samen een afspiegeling zijn van beperkingen en kansen voor ruimtelijk beleid en klimaatadaptatie in de tien landschappen van Nederland.


Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast