Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy (Engelstalig)


We weten niet zeker hoe snel en hoe erg het klimaat verandert. Dat maakt het vaak lastig om te bepalen wat de beste adaptatiestrategie is. Daarom maken we binnen het klimaatadaptatieveld veel gebruik van scenario’s. Deze scenario’s beschrijven een reeks van mogelijke klimaatontwikkelingen, en kunnen gebruikt worden om verschillende adaptatiestrategieën te onderzoeken.

In het veld van de ruimtelijke ontwikkeling gebruiken beleidsmakers vaak al scenario’s om plannen te schrijven voor de toekomst. Maar die scenario’s gebruiken ze niet altijd op een goede manier. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om één scenario te gebruiken uit een studie van verschillende scenario’s. Hoe gebruik je scenario’s dan wel? Het rapport ‘Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft hier een richtlijn voor. Heel interessant voor beleidsmakers die klimaatadaptatie onderdeel willen maken van hun beleid. Dit rapport is tegelijk gepubliceerd met het rapport ‘Building scenarios for environmental, nature and spatial planning policy’.

Het is niet nodig om het rapport helemaal te lezen. Hoofdstuk 3 en 4 kun je ook goed los lezen. Vooral hoofdstuk 3 is interessant voor beleidsmakers die klimaatadaptatie in hun beleid willen opnemen.


Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast