Building scenarios for environmental, nature and spatial planning policy (Engelstalig)


Het rapport ‘Building scenarios for environmental, nature and spatial planning policy’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien hoe je scenario’s kunt opstellen. Het document is vooral interessant voor onderzoekers die scenario’s opstellen. Het leidt de lezers door de verschillende fases van een scenarioproject. Het bespreekt ook de keuzes die je voor elke fase kunt maken, met de voor- en nadelen ervan. Dit rapport is tegelijk gepubliceerd met het rapport ‘Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy’.


Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast