Waterrisico’s bij ruimtelijke ontwikkelingen en assets


Veel gebieden in Nederland zijn kwetsbaar voor hevige regenval of overstroming. Gelukkig is het risico op wateroverlast klein, mede dankzij het ontwerp van onze waterkeringen en watersystemen. Maar er blijft een risico. Daarom moeten beheerders van objecten en overheden keuzes maken: accepteren ze het risico of nemen ze maatregelen? En welke dan? Dit zijn complexe vragen. Hoe maak je zulke afwegingen? Daarom hebben partijen uit de City Deal Klimaatadaptatie samen een afwegingskader ontwikkeld met de methode ‘Waterrisicodiagrammen’. Hierover lees je meer in dit rapport (pdf, 1.3 MB).

In de gebruikte methode staat een object centraal. Zo kun je voor een specifiek gebouw of locatie een beeld krijgen van de risico’s op wateroverlast en de mate van impact als er overlast is. Je ziet dan niet alleen wat de kans is op bijvoorbeeld een overstroming of een extreme bui, maar ook wat er dan bij een specifiek gebouw of op een bepaalde locatie gebeurt. Zo helpt deze methode beheerders en regelgevers om af te wegen of bij bepaalde risico’s maatregelen nodig zijn.


Project type
Onderzoek
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Overstroming, Wateroverlast