Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland │ Fase 1


De zomer van 2018 was erg droog. Vooral op de hogere zandgronden ontstond er daardoor een watertekort in de landbouw en natuur. Met het project ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland’ onderzoeken het Rijk en de provincies, waterschappen en terreinbeheerders in de hogere zandgronden de gevolgen van de droogte in 2018. Daarnaast onderzoeken ze welke maatregelen er nodig zijn. Het project bestaat uit 3 fases. Dit rapport beschrijft de eerste fase van het project.

In deze eerste fase hebben de onderzoekers een uniforme werkwijze ontwikkeld voor de analyse van droogte. Ze hebben onderzocht wat de toestand was van de landbouwgronden en natuurterreinen in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Ook hebben ze verkend wat de mogelijkheden zijn om droogte te monitoren, en hebben ze kort beschreven op welke manieren je droogteschade aan landbouw en natuur kunt beperken.


Project type
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Droogte