IPCC │ Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate


Het Special Report on the Ocean and Cryopshere in a Changing Climate is de derde publicatie die deel uitmaakt van het zesde assessmentrapport van het IPCC (AR6). Met dit rapport brengt het IPCC voor het eerst verslag uit over de oceanen, de ijskappen en de zeespiegel. De auteurs concluderen dat de oceanen, gletsjers en ijskappen in een steeds sneller tempo veranderen door de uitstoot van broeikasgassen. Als de uitstoot niet snel naar beneden gaat, zullen nog deze eeuw overal grote gevolgen optreden, zoals zeespiegelstijging, heftige stormen en de instorting van gletsjers.

Het rapport beschrijft ook de gevolgen voor mensen en de manier waarop gemeenschappen zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderingen.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Overstroming