Eindrapport STOWA │ Integrale risicoanalyse


Extreme neerslag kan verschillende schades veroorzaken, variërend van natte voeten tot sterftegevallen. Die schades kunnen ontstaan vanuit verschillende systemen: bijvoorbeeld vanuit het riool, sloten of rivieren. Hoe bepaal je nu precies de risico’s van extreme neerslag, bekeken vanuit het hele watersysteem? Dat kan met een integrale risicoanalyse voor extreme neerslag. Tot nu toe zijn de risico’s van extreme neerslag alleen bekeken vanuit de afzonderlijke watersystemen.

STOWA wil met dit onderzoek een algemene methode ontwikkelen waarmee je een integrale risicoanalyse voor extreme neerslag kunt uitvoeren. Eén van de conclusies is dat de integrale risicoanalyse al kan worden uitgevoerd, maar nog wel verder moet worden uitgewerkt. STOWA heeft de analyse in vier cases toegepast. De analyse houdt rekening met alle oorzaken van wateroverlast: piekbuien, langdurige neerslag of waterkeringen die doorbreken. Met de analyse kun je bekijken hoe je het risico met maatregelen kunt verminderen. Deze aanpak vraagt om meer samenwerking tussen verschillende partijen, maar levert uiteindelijk ook meer kostenbesparingen op.


Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Regio, Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast