Eindrapportage opbrengsten proeftuin hitte en gezondheid


Van februari tot juli 2019 hebben TAUW en Klimaatverbond Nederland samen met vier gemeenten de proeftuin Hitte en Gezondheid uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Met de proeftuin hebben ze onderzocht hoe ouderen van 75 jaar en ouder beter gevonden en geholpen kunnen worden tijdens een hitteperiode, zodat hittestress bij deze groep zoveel mogelijk kan worden tegengegaan. Uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat een samenwerking tussen het fysieke en sociale domein essentieel is om kwetsbare ouderen te beschermen tegen de gevolgen van hitte. Alle resultaten van de proeftuin vind je in de eindrapportage.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Wateroverlast