Verkenning │ Financiële instrumenten klimaatadaptief bouwen


De provincie Zuid-Holland heeft een verstedelijkingsopgave van 230.000 woningen tot 2040. De regio wil deze opgave klimaatadaptief invullen om zo beter bestand te zijn tegen extreme neerslag, overstromingen, droogte, hitte en bodemdaling, in combinatie met het op peil houden en verbeteren van de biodiversiteit. Daarom heeft ze Deloitte Real Estate gevraagd de financiële mogelijkheden te verkennen. Welke kosten brengt dit met zich mee? Hoe kan de provincie deze woningen bouwen zonder verlies te lijden? En zijn er ook financiële voordelen? Deloitte heeft een rapport opgesteld met negen financiële instrumenten. Aan het eind van het rapport lees je welke conclusies en aanbevelingen Deloitte doet.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk, Provincie
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast