Klaar voor klimaatverandering


Als onderdeel van de Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) heeft het kabinet het rapport Klaar voor Klimaatverandering laten maken. In dit rapport lees je wat Nederland doet aan klimaatadaptatie en op welke gebieden verbeteringen nodig zijn. Zo blijkt onder meer dat de waterveiligheid in Nederland op orde is, maar dat de schade door klimaatverandering voor de landbouw groot kan zijn. De sector is bijvoorbeeld kwetsbaar voor wateroverlast, verzilting en het optreden van nieuwe ziekten en plagen. Ook staan er in het rapport allerlei beleidsmogelijkheden om Nederland nog verder voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Op financieel gebied presenteren de samenstellers van het rapport drie varianten voor klimaatadaptatie in de toekomst.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast