Resultaten en reflecties op de Zandmotor (Engelstalig)


In het programma NatureCoast (2013-2017) werd onderzoek gedaan naar de werking en het gedrag van de Zandmotor: het opgespoten schiereiland voor de kust van Den Haag. In het programma voerden twaalf PhD kandidaten en drie postdocs onderzoek uit op zes thema’s: kustveiligheid, duinvorming, mariene ecologie, bestuurskunde en hydrologie en geochemie. Naast de kennisstellingen waren ook andere partijen betrokken, zoals overheden, natuurorganisaties en bedrijven. Het Boek ‘The Sand Motor: a nature-based response to climate change (pdf, 8.7 MB)’ ontsluit te belangrijkste resultaten uit de onderzoeken en geeft reflecties op de uitkomsten.

De Zandmotor heeft als belangrijkste doel de kracht van de natuur – golven, wind en stroming –  te gebruiken om het zand van het schiereiland langs de kust te verspreiden naar de plekken waar dat nodig is. Naast kustbescherming biedt de Zandmotor een nieuw natuurlijk landschap dat nieuwe recreatiemogelijkheden biedt.