Hulpmiddelen

Hoe geef je ruimtelijke adaptatie handen en voeten? De afgelopen jaren zijn er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie verschillende hulpmiddelen (door)ontwikkeld. De hulpmiddelen zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Via de afbeeldingen hieronder lees je meer over deze hulpmiddelen.

Klimaateffectatlas   Bijsluiter stresstest   Toolbox Klimaatbestendige Stad  Klimaatschadeschatter

Ook diverse andere partijen hebben hulpmiddelen ontwikkeld. Hieronder vind je een overzicht van die hulpmiddelen. Met behulp van de filter kun je zoeken op thema (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) en het type hulpmiddel. Ook is er een filter voor de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor sommige hulpmiddelen heb je externe ondersteuning nodig, andere zijn gratis beschikbaar. Ontbreekt er een hulpmiddel? Laat het ons weten.

3Di

VAF