Klimaatscenario’s

Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met adaptatieprojecten passen we ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen waarbij het essentieel is om ver vooruit te kijken. De klimaatscenario's van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland.

De klimaatscenario's van het KNMI geven aan welke klimaatveranderingen in Nederland in de toekomst plausibel zijn. De meest recente klimaatscenario’s, de KNMI'14-klimaatscenario's, laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers.

De KNMI'14-klimaatscenario's zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en zijn een update van de voorgaande KNMI’06-scenario's. De KNMI'14-scenario's bevatten ook nieuwe en meer gedetailleerde informatie. Ze tonen bijvoorbeeld het weer in de toekomst en bieden informatie over mist, straling, verdamping en hagel.

Het KNMI verwacht in 2021 met een set nieuwe KNMI-klimaatscenario’s te komen, waarin de inzichten uit het zesde assessment rapport (AR6) van het IPCC naar Nederland vertaald worden.

Wil je geïnformeerd worden over het proces naar de nieuwe klimaatscenario's? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief (frequentie circa 2 x per jaar) door een e-mail te sturen naar klimaatscenarios@knmi.nl.

Ga naar de klimaatscenario's