3Di

3Di is een interactief en integraal modelinstrumentarium voor hoge resolutie waterberekeningen. Het is speciaal ontwikkeld voor beslissingsondersteuning in het waterbeheer op het gebied van: - waterveiligheid (overstroming, schade- en slachtoffer berekeningen, cascade effecten);
- wateroverlast (door hevige neerslag)
- crisis management (scenario's in koude en warme fase) en
- ruimtelijke planvorming ('tekenen en rekenen').

3Di rekent interactief in the cloud en kan resultaten realistisch op een scherm of touch table visualiseren. Op die wijze kan je met een groep mensen tegelijk problemen analyseren en maatregelen ‘uitproberen’. Dan werk je tegelijk ook aan draagvlak voor eventuele beslissingen.

De berekende waterbeelden kunnen via Lizard met allerhande aanvullende informatie worden gecombineerd, bijvoorbeeld met hitte stress kaarten, bodemdaling, de ligging van kwetsbare objecten. Een voorbeeld van een direct beschikbare tool met een dergelijke combinatie is de zogenaamde klimaatatlas voor gemeenten.

Ga naar 3Di