Bijsluiter stresstest

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft in samenwerking met een groot aantal partijen de bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen een gebied geïdentificeerd

De bijsluiter is een bundeling van instructies voor het uitvoeren van de test en gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van uitkomsten.

Ga naar de Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie