BiodiverCity

BiodiverCity is een web-based instrument (www.biodivercity.nl) dat op basis van de groene en blauwe inrichting van een stedelijk gebied, een biodiversiteitsscore berekent: een score die uitdrukt wat de potentie is voor biodiversiteit. Gemeentelijke projectleiders, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, milieuadviseurs en stadsecologen kunnen BiodiverCity gebruiken om biodiversiteit een heldere plek te geven in de ruimtelijke planvorming van nieuwe of bestaande wijken.

Voor het bepalen van de biodiversiteitsprestatie gebruikt BiodiverCity een uitgebreide database met informatie over groen- en waterelementen en doelsoorten. Op deze manier ontstaat groen dat duurzamer is, dat thuis hoort in het gebied en beter te beheren is. Daarnaast geeft de website praktische informatie over aanleg, beheer en kosten van de verschillende biotopen en biedt zo inspiratie en kennis om het stedenbouwkundig ontwerp te kunnen optimaliseren voor biodiversiteit. Het prestatie-instrument BiodiverCity kan als zelfstandig instrument worden gebruikt, en is daarnaast opgenomen in het duurzaamheidsinstrument DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie). BiodiverCity gaat uit van invoergegevens waarvoor de informatie aanwezig is bij gemeenten of eenvoudig te verkrijgen.

Ga naar BiodiverCity