BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk

Wil je laten zien hoe duurzaam je bouwproject is? Dan kun je het certificeren met een duurzaamheidskeurmerk van BREAAM-NL. De methode van BREAAM-NL kijkt naar verschillende thema’s om te beoordelen hoe duurzaam een project is, zoals ruimtelijke ordening, bronnen, welzijn & welvaart, gebiedsklimaat, gezondheid, energie en water.

Met de methode kun je vier soorten bouwprojecten met een keurmerk laten certificeren:

  • Gebied: voor de (her)ontwikkeling van gebieden
  • Nieuwbouw en renovatie: voor nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties
  • In-use: voor bestaande utiliteitsgebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren
  • Sloop en demontage: voor sloopprojecten

De eerste drie keurmerken bevatten richtlijnen die de klimaatbestendigheid van gebouwen en gebieden beoordelen:

  • Het keurmerk gebied bevat beoordelingsrichtlijnen voor hittestress, overstromingsrisico en wateroverlast.
  • Het keurmerk nieuwbouw en renovatie bevat een beoordelingsrichtlijn voor wateroverlast.
  • Het keurmerk in-use bevat beoordelingsrichtlijnen voor overstromingsrisico’s en natuurrampen.

Ga naar de website van BREEAM-NL.


Ga naar de website van BREEAM gebiedsontwikkelling