Deltafacts

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over water- en klimaatvragen. Bestaande kennis is op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht.
Elke Deltafact gaat in op een aantal vaste elementen:

  • definitie van het onderwerp,
  • technische kenmerken en
  • actuele inzichten over kosten en governance-aspecten.

Dit alles wordt onderbouwd met een overzicht van de belangrijkste rapporten die over het onderwerp verschenen zijn. Daarnaast geven de Deltafacts een overzicht van praktijkervaringen, lopende initiatieven en kennisleemtes. Tot slot wordt er een case besproken waar recente ervaringen en onderzoek de kennisvraag illustreren. Kortom, de Deltafacts kunnen een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de waterbeheerders bij het maken van keuzes.

Ga naar de Deltafacts