Factsheet Groene Daken

De factsheet Facts & Values Groenblauwe Daken laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien. Deze zijn opgedeeld in vijf thema’s: Technisch & financieel, water, biodiversiteit, gezondheid en energie. De factsheet laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien, en is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel om met meer en betere groene daken samen van alle voordelen gebruik te maken.

Ga naar de factsheet.