Gidsmodellen

Gidsmodellen zijn beeldende schema's, beschikbaar voor de 10 onderscheiden landschapstypes van Nederland. Elk model reikt suggesties aan voor klimaatadaptatie in 3 stappen: (1): 3D visualisatie van uitgangssituatie natuurlijk systeem, (2): versterking klimaatrobuustheid, (3): kansen voor economische initiatieven (ecosysteemdiensten). De gidsmodellen zijn beschikbaar op regionaal en op stedelijk niveau. De modellen geven aanvullend ook informatie over de belangrijkste klimaateffecten in het landschapstype en over achterliggende ontwikkelprincipes. De modellen komen voort uit vele workshops, projecten en literatuurstudies.

De kennisclip hieronder legt het gebruik van de Gidsmodellen uit.

Ga naar de website van de gidsmodellen


Ga naar de website van de gidsmodellen