Grondwater en RO

Onbekendheid over de rol die grondwater kan spelen in het realiseren van ambities is mogelijk een van de redenen dat grondwater in het spoor van de ruimtelijke ordening weinig zichtbaar is. De ruimtelijke plannen zoals een structuurvisie en het bestemmingsplan kunnen veel beter worden gebruikt voor het behartigen van grondwaterbelangen.

Het uitwisselen van goede voorbeelden/praktijkkennis is een doeltreffende manier om grondwater te betrekken in de gemeentelijke structuurvisie. Dat gebeurt op de website door inzicht te geven hoe grondwaterbelangen geagendeerd kunnen worden en door instrumenten, voorbeeldteksten en handvatten te bieden. Voor 7 grondwaterdeelbelangen zijn deze onderdelen ook uitgewerkt in een factsheet.

Ga naar de tool 'Grondwater en Ruimtelijke ordening'