Handboek meekoppelen

Het klimaat verandert langzaam. De urgentie om in te grijpen of de fysieke ruimte te veranderen is daarom klein. Met meekoppelen wordt klimaatadaptatie een onderdeel van het structurele onderhoud van de stad.

Het Handboek Meekoppelen is een website die tips, adviezen en voorbeelden biedt voor het meekoppelen van adaptatie met andere investeringen in de stad.

Vervangt u het riool? Zorg dan voor een klimaatplan met water retentie. Gaat u grootschalig groenonderhoud plannen? kijk dan of de buurt ook minder verhard kan worden.

Ga naar het handboek Meekoppelen.