Handboek proeftuinen

Werk je als gemeenteambtenaar aan een klimaatadaptatieve stad, dan ben je afhankelijk van veel verschillende partijen, zoals stedenbouwkundigen, hydrologen, stadsecologen en projectleiders. Hoe kun je er nou voor zorgen dat al die verschillende mensen op een succesvolle manier met elkaar samenwerken aan een concrete gebiedsopgave? Daarvoor kun je nu terecht bij het Handboek proeftuinen. Dit handboek biedt je een methode die al vanaf een vroeg stadium de communicatie tussen alle betrokken partijen versterkt. Het Handboek proeftuinen helpt je om een sfeer te creëren waarbij de deelnemers samen verrassende ideeën en innovatieve oplossingen onderzoeken.

Ga naar het handboek Proeftuinen