Funderingsproblematiek

Deze handreiking helpt gemeenten waar het risico van funderingsproblematiek speelt. De focus ligt op funderingsschade van houten palen door schimmels en/of bacteriën. De uitgave geeft inzicht in de stappen die gemeenten kunnen doorlopen van de oriëntatiefase tot het actief aanpakken van problemen op wijkniveau.

Download de handleiding funderingsproblematiek (pdf, 2.5 MB)