Handleiding funderingsproblematiek

Voor gemeentes kan bodemdaling in de omgeving een grote opgave zijn. Je krijgt te maken met verzakkende woningen en ongeruste bewoners die hulp verlangen om de problemen samen op te lossen. Heb je aanwijzingen dat funderingen door paalrot beschadigd raken? Dan kun je nu gebruikmaken van de handleiding funderingsproblematiek van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Deze handleiding helpt je om in stappen de problemen op wijkniveau aan te pakken.

Download de handleiding funderingsproblematiek (pdf, 2.5 MB)