Inspiratiedocument ruimtelijke adaptatie

Gemeenten, provincies en waterschappen staan voor de opgave om Nederland klimaatbestendig te maken. Ben je hier als professioneel bij betrokken? Of ben je als burger of ondernemer geïnteresseerd? Dan kun je gebruik maken van het inspiratiedocument ruimtelijke adaptatie (pdf, 2.3 MB). De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft hierin alle kennis over klimaatadaptatie in de provincie Utrecht bij elkaar gebracht. Het inspiratiedocument staat vol met tips, ervaringen en concrete voorbeelden waarmee je in heel Nederland aan de slag kunt. Het laat bijvoorbeeld zien hoe bij klimaatadaptatie verschillende risico’s en problemen met elkaar samenhangen en om een integrale aanpak vragen. Daarnaast vind je er een special over hittestress. Ook staan er handige lijsten in met voorbeeldmaatregelen en voorbeeldprojecten, van de aanleg van een ondergrondse infiltratievoorziening in Leersum tot aan een bewonersinitiatief in de Utrechtse wijk Wittevrouwen om de daken te vergroenen.