Inspiratiedocument ruimtelijke adaptatie

Het inspiratiedocument ruimtelijke adaptatie (pdf, 2.3 MB) staat boordevol tips, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden vanuit gemeenten in de provincie Utrecht.  Het document is opgesteld met als doel dat gemeenten, maar ook andere overheden, bedrijven of bewoners, van elkaar kunnen leren, elkaar inspireren én concreet aan de slag gaan. Zo wordt er in het document ingegaan op wat goede bouwstenen zijn voor gemeentelijk beleid, hoe samenwerking en participatie vormgegeven kan worden en wat financiële prikkels zijn. Het document bevat een special over hittestress en verder verschillende voorbeeldprojecten en –maatregelen uit de provincie. Het document is opgesteld door de Natuur en Milieufederatie Utrecht voor gemeenten en andere geïnteresseerde partijen in de regio Utrecht, maar document is ook interessant voor partijen buiten deze regio.