Klimaatbestendige kinderboerderijen

Kinderboerderijen vertegenwoordigen een bijzonder kapitaal: er zijn veel bezoekers, men is jong en oud, arm en rijk. De aantrekkelijke, groene locaties liggen midden in de bebouwde kom. Er zijn verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Ze vormen een waar knooppunt en bieden kansen om om mensen te bereiken over het onderwerp klimaatverandering en goed water- en bodembeheer.

In deze handreiking wordt stap voor stap uitgelegd wat we kunnen doen. Het geeft concrete maatregelen op en om het erf van de kinderboerderij. Daarnaast toont het welke programma’s kunnen worden benut om jong en oud te betrekken. Maar ook wordt de kinderboerderij geholpen bij het vinden van partners. Partijen die een gelijksoortig doel hebben en die de kinderboerderij, de bezoekers en daarmee ons allen verder helpen te zorgen voor een fijne woonomgeving, ook in de toekomst.

Download het handboek (pdf, 19 MB)